Експертиза проектної документації

Щоб визначити якість використаних рішень технічного та інженерного характеру, при проектуванні об’єкта будівництва проводиться експертиза проектної документації. Перевіряються відхилення від нормативних показників, дотримання норм безпеки і довговічності будівлі. Важливим аспектом є зручність і надійність, будь-яка людина повинна мати можливість перебувати у приміщенні і не піддавати себе ризику для здоров’я. Важливо звернути увагу на доступність споруди для людей з обмеженими можливостями. Експертиза проектної документації проводиться в обов’язковому порядку для наступних будівель:

 • клас наслідків яких встановлено на рівні СС2 та СС3;
 • які будуються на складних з інженерно-геологічної точки зору ділянках;
 • якщо для будівництва залучають держкошти (вартість за кошторисом повинна перевищувати 300 000 грн).

Уважно ставляться до будівель, що несуть в собі загрозу для людини і навколишнього середовища, промисловість, яка працює з радіоактивними або токсичними речовинами.

Експертиза проектної документації, як і будівельна діяльність, регламентується нормативними та законодавчими документами. Якщо досліджувати якість не наказано законом до обов’язкового виконання, то проведення експертизи проектної документації виконується за бажанням клієнта.

Як і хто проводить експертизу проектної документації?

Оскільки організація експертизи проектної документації не є обов’язковим до виконання на всіх будівельних спорудах, то виконавцями можуть бути компанії з різною формою власності, проте здійснювати роботи можуть компанії, які задовольняють вимогам Мінрегіону. Ініціювати процедуру може замовник будівництва або проектувальник.

Щоб була проведена державна експертиза проектної документації, потрібно надати:

 • проект на паперовому носії в 3-х примірниках, який відповідає вимогам і стандартам;
 • електронний варіант, відповідний паперовому, скан титульного листа з печатками і штампами, що містяться на ньому.

Порядок експертизи проектної документації прописується в договорі, де вказується термін виконання і вартість робіт. Для об’єктів з категорією СС2 і СС3 процедура триває не більше 30 днів, СС1 – становить 15 днів. Якщо підприємство, що зводиться, нестиме підвищену радіаційну загрозу, то проведення експертизи проектної документації займе 90 днів.

Компанія «МЕГАПОЛІС УДЕКСПЕРТ» допоможе в проведенні дослідження якості. Ми виконуємо всі види експертизи проектної документації і маємо такі переваги:

 • доступна вартість експертизи проектної документації та відповідність терміну виконання нормативним показникам;
 • можемо виконати експертизу терміново;
 • співробітники мають великий досвід роботи і відповідні сертифікати про кваліфікацію.

Що вивчає експертиза відповідності проектної документації?

Залежно від категорії об’єкта експертиза може вивчати різні показники. Якщо говорити про категорію СС2 і СС3, то для них вони наступні:

 • надійність і довговічність споруди;
 • експлуатаційна безпека, комфортність використання будівлі;
 • доступність для маломобільних груп населення;
 • відповідність санітарно-гігієнічним нормативам;
 • безпека ядерна, радіаційна та пожежна;
 • застосування енергозберігаючих технологій;
 • кошторис витрат проекту.

Порядок проведення експертизи проектної документації для об’єктів СС1 включає вивчення виняткової фортеці будови і його довговічності. Якщо мова йде про будівництво за рахунок коштів держбюджету, то вивченню піддається кошторисна проектна частина.

Експертиза проектної документації будівництва покликана дати відповідь про безпеку об’єкта і виправданість витрат і використаних технологій.

Якщо висновок експертизи проектної документації позитивне, немає неточностей або помилок, то замовник може переходити до виконання будівництва. Якщо ж результат експертизи проектної документації виявив недоробки, то проект повертають на коригування. У висновку повністю описуються всі недоліки і рекомендації по їх усуненню. Замовнику необхідно внести корективи, і тоді проходження експертизи проектної документації можна буде повторити. Знадобитися повтор може, якщо при розробці проекту будівництва відбулися зміни в нормативних показниках. Недержавна експертиза проектної документації може бути недійсною при зазначенні недостовірної інформації в документах. При умисних діях такого роду може виникати адміністративна відповідальність.