Об’єкти

Приклади передпроєктних пропозицій облаштування (розумне пристосування) входу та громадського приміщення  на предмет доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення  відповідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018 “ІНКЛЮЗИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД”:

 

Обстеження будівель та споруд (паспортизація)

Рекомендаційні листи

Приклади облаштування (розумне пристосування) входу та громадського приміщення  на предмет доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення  відповідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018 “ІНКЛЮЗИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД” за за рекомендаціями наших експертів