Доступність приміщень медичних закладів для інвалідів та інших МГН

Рибалка Ілля Сергійович
Ілля Рибалка
+380679600101
+380951425434
Мойсенко Віра Миколаївна
Віра Мойсенко
+380956591512

Відповідно до вимог до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затверджених постановою КМУ від 28 березня 2018 року №391, однією з яких є, зокрема, наявність умов для медичного обслуговування та вільного доступу до будівель і приміщень надавача медичних послуг осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до законодавства.

Поряд з тим, згідно з абзацом другим пункту 2 постанови КМУ від 25 березня 2018 року №410, до 31 грудня 2020 року заклади охорони здоров’я  або фізична особа-підприємець, яка отримала ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, що бажають укласти договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров’я, не подають сканованої копії документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність з медичної практики, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил.

Конвенція про права осіб з інвалідністю визначає загальний обов’язок суб’єктів господарювання забезпечити фізичну доступність осіб з інвалідністю до будівель, у тому числі до об’єктів, де надається медична допомога.

Відповідно до статті 26 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів України» (далі – Закон) підприємства, установи та організації зобов’язані створювати умови для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю (у тому числі осіб з інвалідністю, які використовують засоби пересування та собак-повадирів) до об’єктів фізичного оточення.

З 1 квітня 2019 року набрали чинності нові Державні будівельні норми – ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» (наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.11.2018 року №327). У зв’язку з цим приміщення закладів охорони здоров’я та фізичних осіб-підприємців, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, повинні відповідати нормам вказаних ДБН щодо обов’язкового створення безбар’єрного простору в Україні для інвалідів та інших маломобільних груп населення.

Слід зазначити, що дотримання зазначених вимог стосується не лише людей з інвалідністю, але й інших представників маломобільних груп населення (людей з тимчасовим порушенням здоров’я, вагітних жінок, людей похилого віку, людей з дитячими колясками тощо).

Так відповідно до пункту 14 Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого Постановою КМУ від 25.03.2018 року №410, з 01 січня 2021 року пропозиція суб’єкта господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на зазначених в оголошенні умовах, зокрема, повинна містити скановані копії документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат.

Поряд з тим зазначаємо, що пропозиція суб’єкта господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на зазначених в оголошенні умовах, яка буде подана до 31.12.2020 може містити вищезазначений документ.

Документ (висновок, експертний висновок, декларація про введення в експлуатацію або акт введення в експлуатацію (для нових будівель) тощо) щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність з медичної практики, відповідно до ДБН, видається фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат.

 Інформацію про експертів, включених до реєстру атестованих осіб, можна отримати, зокрема, на офіційному сайті Мінрегіонбуду. Висновки щодо відповідності окремого елемента конструкції (пандусу, сходів та шляхів руху до приміщення, ліфтів та підйомників тощо) Державним будівельним нормам, зазначеним у нових експертних висновках, для укладання договору про медичне обслуговування, не будуть братися до уваги. Необхідною умовою є документальне підтвердження доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення виключно до будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність з медичної практики, відповідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018.

З метою отримання детальної інформації щодо порядку отримання документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, НСЗУ готує відповідний запит до Міністерства розвитку громад та територій України, як до центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду.