Інженер-консультант важлива професія при будівництві?

Інженер-консультант важлива професія при будівництві? - Фото 1
Віра Мойсенко
Інженер-консультант важлива професія при будівництві? - Фото 2
Інженер-консультант у будівництві Ананьєв Євген Олександрович

Будівництво – складний і багатогранний процес, де кінцевий продукт повинен відповідати проектним рішенням, будівельним нормам, вимогам технічного регламенту, запиту інвесторів і споживачів.

Розумне і законне витрачання коштів, забезпечення якісного будівництва та відповідності збудованого об’єкта суспільним потребам вимагає певних професійних навичок від замовників, що особливо актуально в умовах фінансової децентралізації.

Досвід країн з розвиненою ринковою економікою свідчить, що зміст професійної служби замовника розпорядників коштів, для яких будівництво не є основним видом діяльності (скажімо, на рівні сільських громад), є недоцільним. У цих країнах є організації, які на договірних засадах виконують функції замовника та професійно керують проектом. Саме тому в Україні наполегливо працюють над введенням незалежного інженера-консультанта – спеціалізованої інжинірингової організації або спеціаліста, який забезпечує організаційне та консультативне супроводження проектування і будівництва об’єктів.

Інженер-консультант – спеціалізована інжинірингова організація або спеціаліст, який забезпечує організаційне та консультативне супроводження проектування і будівництва об’єктів.

Незалежний інженер-консультант є ключовою фігурою в стратегії розвитку будівельного бізнесу.

Інженер-консультант виступає в ролі експерта, який консультує замовника з реалізації проекту, займається підбором постачальників, підрядників, керує будівництвом. Інженер-консультант повністю супроводжує проект на усіх стадіях будівництва до його прийняття замовником.

Інженер-консультант безпосередньо працює з замовником і підрядником.Інженер-консультант важлива професія при будівництві? - Фото 3

Одна з основних завдань інженера-консультанта – зниження вартості проекту. Чим нижче підсумкова вартість робіт, тим більший бонус за це може отримати інженер-консультант.

Також його завдання – це об’єктивність і незалежність, контроль виконання всіх пунктів договору, а саме дотримання термінів, контроль за будівництвом об’єкта, вказаного в контракті. Якщо виникає необхідність, то його залучають до участі у вирішенні спорів, особливо на етапах досудового (позасудового) вирішення спорів через такі механізми як управління претензіями, медіація, арбітраж та ін..

Трохи історії…

В середині XIX століття, у зв’язку з ускладненням будівельних проектів, а також залученням до їх реалізації якомога більшої кількості учасників, стала виділятися професія інженера-консультанта, який наймався замовником в якості незалежного консультанта з будівництва та постачання будівельних матеріалів.

Інженери-консультанти не мали частки власності в об’єктах, що будувалися, вони не укладали договори з підприємцями та будівельними компаніями. Вони продавали замовнику власний досвід і ноу-хау, забезпечуючи найкращий вибір підрядників, постачальників будівельних матеріалів і устаткування за рахунок власного незалежного статусу, який гарантував те, що вони не представляють інтересів будь-яких виробників, постачальників і підрядників.

З бурхливим розвитком на початку XX століття інституту інженерів-консультантів виникла необхідність у координації їх діяльності. З цією метою в ряді країн були створені національні асоціації інженерів-консультантів. Їх задача була — це вироблення єдиних стандартів якості послуг незалежними інженерами-консультантами.

У 1903 році утворилася асоціація інженерів-консультантів в Німеччині, в 1904 році – в Данії, у 1905 році – США, в 1908 році – у Великобританії, далі в Бельгії, Нідерландах, Швеції, Франції. У 1914 році була створена Польсько-російська асоціація інженерів-консультантів.

Подальший розвиток міжнародних зв’язків і формування інтернаціонального інвестиційно-будівельного ринку викликали необхідність в обміні досвідом і координації діяльності інженерів-консультантів різних країн.

У 1913 році, була проведена міжнародна промислова виставка в Бельгії. За ініціативою національних асоціацій Бельгії і Франції відбувся перший конгрес інженерів консультантів, на якому була заснована FIDIC – Міжнародна федерація інженерів-консультантів.

У 1992 році заснована EFCA (Європейська Федерація Інжинірингово-Консалтингових Асоціацій) – представниця Міжнародної федерації інженерів-консультантів в Європі, яка об’єднує 30 національних професійних асоціацій FIDIC країн Європейського Союзу.

У 2015 році В Україні створена Громадська спілка «Міждержавна гільдія інженерів-консультантів» (МГІК) – незалежне професійне об’єднання, яке діє на засадах добровільності, самоврядування, вільного вибору території діяльності, прозорості, відкритості та публічності, і ставить за мету гармонізацію існуючиї в Україні моделі ринку інжинірингових і консалтингових послуг у загальновизнаних міжнародних галузевих стандартів шляхом консолідації науково – технічного потенціалу учасників об’єднання і формування міцного експертного співтовариства, здатного ефективно адаптувати в Україні кращі світові практики. У своїй роботі МГИК керується Статутом та чинним законодавством України.

А в 2017 році в Данії відбулася щорічна конференція EFCA. На запрошення керівництва Федерації у роботі конференції взяв участь Президент МГИК Олександр Непомнящий. У той же день на засіданні Генеральна Асамблея EFCA прийняла рішення про прийняття МГИК до складу EFCА.

Інженер-консультант важлива професія при будівництві? - Фото 4Інженер-консультант в контрактах FIDIC

Інженер-консультант став широко відомим в контексті застосування типових форм контрактів FIDIC, в яких він виступає як професійна фірма або приватна особа, наділена правами і обов’язками за договором, і має в своєму штаті кваліфікованих працівників для виконання відповідних робіт.

Залучення інженера-консультанта передбачає його незалежність, об’єктивність, неможливість застосування домовленостей, які призвели б до подорожчання проекту або його ускладнення, а також невиправданого зростання цін і витрат замовника.

Між замовником та інженером-консультантом укладається окремий договір, в якому визначені обсяги прав і обов’язків сторін.

Українським законодавством створені умови для діяльності інженера-консультанта в будівництві: в Державний класифікатор професій ДК 003: 2010 включено нову професію «інженер-консультант)», Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64 «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи» ) визначено кваліфікаційні характеристики професії «інженер-консультант», встановлено правила визначення вартості послуг інженера-консультанта.

Основними нормативно-правовими актами та нормативними документами, що регулюють питання діяльності інженера-консультанта в Україні, є:

  • Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1065 «Про затвердження вимог щодо проведення контролю якості робіт з нового будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування».
  • Наказ Мінсоцполітики від 23.06.2017 № 1050 «Про затвердження мінімальних вимог по охороні праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках».
  • Наказ Мінекономрозвитку від 26.10.2017 № 1542 «Про затвердження зміни № 6 до Національного класифікатора України ДК 003: 2010».
  • Наказ Мінрегіону 08.08.2017 № 197 “Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій робітників Випуск 64 «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи» (із змінами, внесеними наказом від 29.12.2017 № 350).
  • Наказ національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ») від 16 .04.2018 № 102 «Про прийняття змін до національних нормативних документів».

Інженер-консультант виконує свої обов’язки, згідно з кваліфікаційними характеристиками, затвердженими наказом № 192 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 08.08. 2017 (із змінами, внесеними наказом від 29.12.2017 № 350) у межах нормативів для базової професії «інженер-консультант».

Цим документом встановлено завдання і обов’язки, вимоги до освіти, досвіду і кваліфікації професії «Інженер-консультант» за наступними категоріями:

Провідний інженер-консультант:

Інженер-консультант важлива професія при будівництві? - Фото 5Виступає представником інвестора (замовника) відповідно до укладеного договору в установленому законодавством порядку.  Консультує інвестора з питань залучення проектних, генеральних підрядних організацій.  Бере участь в підготовці договору підряду і контролює дотримання його положень усіма учасниками будівництва.  Консультує з розробки організаційно-фінансових схем реалізації проекту будівництва із зазначенням всіх можливих організаційно-технологічних ризиків.  Контролює організаційно-технологічну надійність будівництва.  Бере участь і вносить пропозиції щодо стадійності проектування, черг будівництва та етапів реалізації проекту.  Консультує з питань формування бюджету проекту в цілому, планів освоєння капітальних вкладень, обсягів фінансування окремих етапів будівництва та оптимізації інвестицій.  Контролює витрачання коштів на всіх етапах будівництва.  Аналізує результати перевірок та обґрунтованість висновків державних контролюючих і наглядових органів.  Бере участь в аналізі претензій, що виникли між учасниками реалізації проекту, розробці відповідних пропозицій щодо їх усунення.

Інженер-консультант I категорії:

Бере участь у виборі постачальників за проектом і виконавців будівельних робіт, оформлення договірних відносин з ними. Розробляє пропозиції з управління організаційно-технологічними ризиками проекту. Бере участь у здійсненні проектування. Відповідно до компетенції аналізує невідповідності, помилки або пропуски у робочій документації і приймає міри по їх усуненню. Бере участь у здійсненні авторського нагляду протягом усього періоду будівництва. Здійснює нагляд за всіма діями підрядника в межах будівельного майданчика в розрізі безпеки виконання робіт, охорони праці та охорони навколишнього середовища. Бере участь у здаванні в експлуатацію закінченого будівельного об’єкта.

Інженер-консультант II категорії:

Бере участь у передпроектних роботах і підготовці вихідних даних щодо проектної документації на будівництво об’єкта. Згідно з укладеним договором, представляє інтереси замовника в державних органах та інших органах державної влади, ділових взаємовідносин на підприємствах (організаціях) усіх форм власності. Бере участь у проведенні технічного нагляду протягом усього періоду будівництва об’єкта. У разі прийняття рішення про консервацію об’єкта бере участь у розробці необхідних заходів, визначення термінів їх виконання і організації контролю за їх виконанням.

Інженер-консультант:

Контролює відповідність проектним рішенням використаних матеріально-технічних ресурсів. Перевіряє обсяги виконаних будівельних робіт і якість будівельних матеріалів. Бере участь у передпроектних робіт і підготовки вихідних даних щодо проектної документації на будівництво об’єкта під керівництвом інженера-консультанта (будівництво) більш високої кваліфікації.

В Україні послуги інженера-консультанта стають досить поширеними.

На сьогодні його привертають перш за все при реалізації проектів, що фінансуються міжнародними фінансовими організаціями, оскільки часто це є вимогою світових і європейських банків.

Незалежний контроль якості робіт силами інженера-консультанта вводиться в дорожньому будівництві.

Затребувана така послуга може стати і для органів місцевого самоврядування.

Оплата послуг інженера-консультанта

Наказом національного органу стандартизації від 16.04.2018 № 102 прийняті зміни до ДСТУ Б. Д. 1.1-1: 2013 «Правила визначення вартості будівництва», розроблені НВФ «ІНПРОЕКТ» та Технічним комітетом з стандартизації «Ціноутворення та кошторисне нормування у будівництві» за участю Міждержавної Гільдії інженерів-консультантів.

ДСТУ встановлено: «До глави 10 «Утримання служби замовника» (графи 6 і 7) включаються кошти на утримання служби замовника (включаючи кошти на здійснення технічного нагляду) у розмірі, що, як правило, складає до 2,5% від підсумку глав 1 – 9, графа 7. Якщо замовник будівництва залучає фахівців технічного нагляду з покладанням на них окремих функцій замовника будівництва, визначається договором, до глави 10 «утримання служби замовника» (графи 6 і 7) включаються окремими рядками кошти на утримання служби замовника (як правило, в розмірі д 1,0%) та на здійснення технічного нагляду (як правило, в розмірі до 1,5%). Додатково можуть включатися кошти на надання послуг інженера-консультанта (як правило, у розмірі до 3%) у разі його залучення. Розмір вищезазначених коштів приймається за відповідними розрахунками. По об’єктах будівництва, спорудження яких здійснюється з залученням іноземних кредитів, наданих під державні гарантії, на стадії складання кошторисної документації кошти на покриття витрат з надання послуг інженером-консультантом визначаються за обґрунтовуючи розрахунками в межах ліміту коштів, розрахованих з використанням зазначеного показника, якщо інше не передбачено міжнародними договорами. Витрачання коштів здійснюється на підставі обгрунтовуючих розрахунків виходячи з трудовитрат фахівців на виконання ними своїх функцій та вартості одного людино-дня, погодженого із замовником».

Таким чином, передбачена можливість закладення у зведеному кошторисному розрахунку коштів на надання послуг інженера-консультанта. Отже, замовник будівництва з урахуванням вартості, складності та інших особливостей проекту, виходячи з власних потреб і можливостей може:

  •  самостійне виконувати функції замовника і забезпечувати здійснення технічного нагляду силами власних співробітників (кошти на утримання служби замовника включаючи кошти на здійснення технічного нагляду передбачаються в розмірі до 2,5% від підсумку глав 1 – 9, графа 7 зведеного кошторисного розрахунку);
  •  залучати до виконання технічного нагляду сторонні організації або фахівців на договірній основі, залишаючи інші функції замовника за собою (включаються кошти на утримання служби замовника в розмірі до 1,0% і на здійснення технічного нагляду в розмірі до 1,5%, разом – 2  , 5%);
  •  залучати інженера-консультанта на виконання частини функцій замовника (додатково включаються кошти в розмірі до 3%, разом – 5,5%);
  •  залучати інженера-консультанта, який буде приймати від його імені всі необхідні рішення, професійно виконувати функції замовника і широке коло обов’язків, визначених договором (сума витрат встановлюється в розмірі до 5,5% від глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку).

Новим напрямком діяльності компанії МЕГАПОЛІС БУДЕКСПЕРТ буде надання послуг інженера-консультанта.

Наш керівник Ананьєв Євген Олександрович проходить спецпідготовку і атестацію в Національному атестаційному-навчальному центрі (НАНЦ) для подальшої сертифікації за професією інженер-консультант.