Енергетична паспортизація та сертифікація будівель

Енергетична паспортизація та сертифікація будівель - Фото 1
Віра Мойсенко

Компанія МЕГАПОЛІС БУДЕКСПЕРТ та «Екоцентр «Дніпро» має кваліфікованих та сертифікованих фахівців в галузі діяльності із сертифікації енергетичної ефективності будівель та обстеження інженерних систем для проведення енергетичного обстеження та оформлення  енергетичного паспорту будівлі з переліком заходів  по енергозбереженню та модернізації будівлі.

Енергетична паспортизація та сертифікація будівель - Фото 2
Головний експерт “МЕГАПОЛІС БУДЕКСПЕРТ”-
Ананьєв Євген Олександрович.

За підсумками енергетичного обстеження ми оформимо енергетичні паспорти на кожен об’єкт (підприємство), в якому розкриємо інформацію про обсяг використовуваних енергоресурсів і його зміну, системі їх обліку, показниках енергетичної ефективності, про величину втрат і потенціал енергозбереження, запропонуємо перелік заходів з енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності, регламентованих за величиною витрат, терміну окупності та тривалості реалізації.

Вартість оформлення енергетичного паспорта та проведення енергоаудиту  залежить від площі будівлі, або технічної документації будівлі.

Наші фахівці працюють по всій Україні та наддадуть Вам кваліфіковану консультацію за телефонами: +38050210-42-29, +38067-497-02-21, заявки на проведення енергоаудиту надсилати за електронною адресую: mbud.expert@gmail.com

Енергетична паспортизація та сертифікація будівель.

Енергетична паспортизація та сертифікація будівель - Фото 3

Що таке енергетичний паспорт?

Задля з’ясування фактичних показників енергоефективності будинків і оцінювання ступеня їх відповідності установленим запитам, що стосуються енергетичної ефективності будівель, та додатково для створення рекомендацій із покращення показників їхньої ефективності виконується паспортизація енергоефективності створених інфраструктурних об’єктів або, іншими словами, складання енергетичного паспорту. Цей документ розробляється за замовленням власника чи співвласника об’єкту нерухомості або уповноваженої особи (органу).

 

Окрім енергетичного паспорту створюється техніко-економічне пояснення рекомендацій, що пропонуються з метою підвищення рівня енергоефективності. Порядок складання паспорту, а також його форма затверджуються єдиним рішенням уповноважених органів держуправління.

В енергетичному паспорті об’єкту нерухомості зазначаються наступні відомості:Енергетична паспортизація та сертифікація будівель - Фото 4

 • місце розміщення (повна адреса);
 • клас і ступінь енергоефективності;
 • інформація, що відображає тип, призначення об’єкту нерухомості, кількість ярусів, об’єм та площу загального користування;
 • мінімальний перелік вимог, котрі демонструють ступінь енергетичної ефективності будівлі;
 • розрахункові та фактичні показники енергоефективності об’єкту інфраструктури, які вираховуються на основі діючого порядку, прописаного в чинному законодавстві;
 • поради рекомендаційного характеру, котрі дозволяють підвищити рівень енергоефективності будівель (для існуючих об’єктів інфраструктури) і враховують кліматичні умови, можуть бути реалізованими з технічної та економічної сторін;
 • персональні дані фахівця з енергетичної ефективності будинків, котрий розробив паспорт енергоефективності.

«4.4 Розділ «Енергоефективність» (котрий включає також енергетичний паспорт) складається проектними організаціями одночасно з розробленням проектної документації та з її прив’язуванням до конкретних умов на території діючого будівельного майданчика на стадіях «Проект» чи «Робочий проект», що залежить від категоріального призначення нерухомого об’єкту та його складності, яка визначається на основі ДБН А.2.2-3. При потребі особа, виступаюча як замовник, та проектна організація можуть передати підготовку розділу «Енергоефективність» третій організації.

Для об’єктів нерухомості, котрі перебувають на стадії зведення, енергопаспорт є ключовим атрибутом документації проектного типу, що повинен складатися згідно з проектними даними. Державним стандартом ДСТУ – Н Б А.2.1-5:2010 регламентуються та регулюються правила розробки паспорту й порядок виконання робіт.

Щоб отримати енергетичний паспорт, готовим зведеним об’єктам нерухомості потрібно пройти процедуру огляду та експертизи, під час котрих оглядаються всі огороджувальні конструкції будинку, проводиться тепловізійна зйомка (дозволяє зафіксувати та відобразити температурний розподіл по поверхні будинку), збираються дані з лічильників обліку спожитої енергії.

Що таке енергетичний сертифікат будівлі?

Сертифікатом енергетичної ефективності будівлі (енергопаспортом) називається офіційний документ, котрий має встановлену форму й відображає клас енергоефективності нерухомого об’єкту та/або його частин, поради та рекомендації, що дозволять збільшити її рівень, а також інші відомості, котрі підлягають сертифікації енергоефективності. Створюється сертифікат енергетичної ефективності об’єкту нерухомості виключно після того, як будуть проведені розрахунки та енергоаудит.

Енергетична паспортизація та сертифікація будівель - Фото 5Зміст готового сертифікату відображає в повній мірі наступні дані:

 • місце зведення нерухомого об’єкту та/або його відокремлених частин (адреса);
 • клас енергоефективності, котрий було визначено виконавцем (особою, що надає послуги) у галузі забезпечення енергоефективності об’єктів нерухомості, спираючись на методику, зазначену у 5 ст. цього Закону, а саме у 1-й його частині;
 • інформація про тип, функціональність та конструкцію будівлі/частини, поверховість, об’єм та площу (загальну);
 • мінімальний перелік вимог для будівель цього класу, котрі стосуються енергоефективності сертифікованого об’єкту нерухомості;
 • показники «фактичні» по енергоефективності будівлі;
 • поради та рекомендації, котрі дозволять підвищити енергоефективність будівлі до економічно доцільного ступеня, враховуючи клімат, та обґрунтування технічних та економічних заходів, які необхідно реалізувати на практиці;
 • номер та серію кваліфікаційного атестату особи, що виступає в ролі надавача послуг із сертифікації (виконавець робіт), котрий підготував сертифікат енергоефективності будівлі;
 • дані стосовно рівня викиду двоокису вуглецю;
 • відомості про організацію, де можна отримати детальну інформацію, що відображена у змісті сертифікату, включно із рекомендаціями щодо збільшення показника енергоефективності до раціонального рівня.

Термін дії сертифікату енергоефективності будівлі та/або її окремих елементів складає 10 років.

Із моменту прийняття закону про енергоефективність будинків під процедуру беззаперечної сертифікації підпадають наступні категорії об’єктів нерухомості:

 • будівельні об’єкти;
 • будинки та їх відокремлені частини, котрі продаються або винаймаються на період до 12 місяців;
 • будинки, загальна опалювальна площа котрих перевищує позначку в 250 кв. метрів, в яких зосереджено органи держ.влади та які мають відкритий доступ для громадян країни, з метою реалізації прав на звернення та отримання послуг адміністративного типу відповідно до вимог діючого законодавства;
 • об’єкти державної допомоги у реалізації заходів, що забезпечують та сприяють підвищенню рівня енергоефективності будинків (не стосується випадків, коли дії виконуються особами фізичного порядку, які не відносяться до категорії суб’єктів господарювання).

Енергетичний сертифікат – офіційний документ встановленої законодавством форми, що складається в електронному вигляді й відображає показники та покласовий ступінь енергоефективності об’єкта нерухомості, має поради щодо підвищення показника ефективності (в порядку, вказаному в державних актах) та інші дані, що стосуються об’єкту нерухомості або його окремих частин, які пройшли сертифікацію енергетичної ефективності.

Звіт про результати обстеження інженерних систем – сталий документ, де відображено дані енергоефективності будинкових систем інженерного призначення (житлових і нежитлових), має рекомендації для їх покращення (при необхідності) та містить інші дані стосовно ефективності інженерних комунікаційних систем будинку, котрі було обстежено під час реалізації планових заходів по сертифікації.

Енергетичні характеристики будівлі – розраховані або заміряні показники енергії, потрібної для забезпечення енергетичного попиту за типових умов використання об’єкту нерухомості, включаючи енергію, призначену для роботи опалювальної системи, водопостачання (гарячого и холодного), електроенергію та енергію для роботи вентиляції та системи кондиціонування.

Під класом енергетичної ефективності будівлі слід розуміти розрахований ступінь енергоефективності об’єкту нерухомості або окремих частин, що вимірювався за проміжними значеннями показників енергоефективності, встановленими згідно з вимогами чинних законодавчих актів і з урахуванням стандартів Європейського Союзу в області енергоефективності будівель, які відносяться до гармонізованого типу.

Економічно доцільним рівнем є показник енергоефективності об’єкта нерухомості, за якого затрати (включаючи ліквідаційну та експлуатаційну статті видатків) сягають найнижчих показників впродовж періоду користування будівлі (комунікацій, конструкцій огорож), враховуючи інвестовану грошову допомогу та прибуток від генерації енергетичного потоку (при наявності технічної можливості в комунікаціях інженерного типу).

Фахівець із обстеження інженерних систем – особа приватного типу, що пройшла навчання та здобула відповідну кваліфікацію, яка дозволяє виконувати перевірку прибудинкових комунікацій інженерного призначення.

Фахівець з аудиту енергетичної ефективності будівель (енергоаудитор) – приватна особа зі спеціальним кваліфікаційним атестатом, що на законному рівні уповноважена проводити сертифікацію з енергоефективності.

Енергетичний паспорт будівлі

3 01 січня 2009 р. енергетичний паспорт є неодмінним в переліку документів проектного призначення, що стосуються будівництва та реконструкції об’єктів нерухомості житлового та громадського користування.

Паспорт енергетичного типу входить до переліку проектної документації, що регламентується вимогами ДСТУ Б А.2.2-8:2010 «Проектування. Розділ «Енергоефективність» в якості проектної документації об’єктів».

Складання енергетичного паспорта будівлі

Спираючись на діючі нормативи, енергетичний паспорт будівлі створюється в процесі:

 • розробки проектів нового будівництва об’єктів нерухомості житлового та громадського користування чи капітального ремонту (не відноситься до будівель, у яких капітальний ремонт виконується на їх окремих ділянках);
 • розробки проекту та його прив’язки до конкретних умов будівельного майданчика на етапі «Робочий проект» або «Робоча документація» (формується на основі категоріального призначення і складності конструкції будинку);

Проектні рішення, які використовуються під час проектування об’єкта нерухомості, є підставою для здійснення паспортизації енергоефективності наступних частин будівлі:

 • теплоізоляційної оболонки;
 • опалювальних, вентиляційних систем та систем кондиціювання;
 • розрахунків кліматичних показників району розташування будинку та його функціонального призначення.

Результати паспортизації енергоефективності об’єктів нерухомості впливають на майбутню оцінку відповідності встановленому мінімальному переліку вимог, що стосуються енергетичної характеристики будівлі.

Підставою для присвоєння відповідного класу енергоефективності є дані енергетичного паспорту та оцінка енергоефективності, що вказана в проектній документації.

За діючими державними стандартами усього існує 6 класів, за якими визначається енергоефективність об’єкту нерухомості, – «А», «В», «С», «D», «Е» і «F».

Енергетична ефективність будівлі

Спираючись на чинний Закон України «Про енергетичну ефективність будівель», даний показник вираховується по Методиці визначення енергоефективності об’єктів нерухомості на основі вимог законодавчих актів країн Європейського Союзу, Енергетичного Співтовариства, стандартів ЄС гармонізованого типу, що стосуються галузі енергоефективності будівель, яка затверджена наказом №169 (від 01.07.2018) Мінрегіонбуду.

Сертифікація енергоефективності будівлі

Під сертифікацією енергоефективності розуміється різновид енергетичного обстеження (аудиту), коли виконується:

 • аналіз даних стосовно реальних та проектних характеристик інженерних комунікацій і конструкцій огорож;
 • оцінювання розрахункового показника енергоефективності та його відповідності на основі встановлених мінімальних потреб енергоефективності об’єктів нерухомості та з урахуванням зон кліматичного розташування будівлі в поєднанні з технічним та економічним обґрунтуванням.

Енергетичний сертифікат будівлі

Енергетичний сертифікат – сталий документ в електронному вигляді, в змісті якого зазначаються:

 • дані та клас енергоефективності будинку;
 • сформульовані на законодавчому рівні поради, котрі сприяють його підвищенню;
 • дані стосовно об’єкту нерухомості або його окремих частин, які проходили процедуру сертифікації їх ефективності.

Проведення сертифікації енергоефективності будівлі

Спираючись на встановлені вимоги діючого Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» під процедуру сертифікації підпадають в обов’язковому порядку наступні категорії будівель:

 • об’єкти будівництва (включно з новобудовами, реконструйованими та відремонтованими об’єктами нерухомості), котрі мають середній (СС2) і значний (СС3) клас наслідків (відповідальності), визначені відповідно до тексту діючого Закону «Про регулювання містобудівної діяльності)»;
 • об’єкти державної власності, опалювальна площа котрих перевищує позначку в 250 м2 та які є відкритими для відвідування громадянами країни і в яких розміщено органи державної влади;
 • будинки, котрі проходять процедуру термомодернізації і на які держава виділяє додаткові кошти для досягнення вищого класу енергоефективності.

Наші сертифікати:

Поетапність реалізації процедури сертифікації за параметрами енергетичної ефективності та вимоги до них визначено діючими законодавчими нормами, що передбачають:

 1. Збір і обробку даних стосовно реальних або проектних параметрів конструкцій огороджувального призначення та комунікацій інженерного типу.
 2. Оцінювання відповідності розрахункового показника енергоефективності на основі врахованих мінімальних запитів, що стосуються енергоефективності.
 3. Розроблення практичних рекомендацій, котрі сприятимуть підвищенню рівня енергетичної ефективності.