Обстеження будівель і споруд; інструментальне обстеження; паспорт об’єкта будівництва

Жарикова Наталія Василівна
Наталія Жарикова
+380674970221
+380502104229
Ананьєв Євген Олександрович
Ананьєв Євген Олександрович
+380990113217

Обстеження будівель і споруд

Щоб забезпечити безпечну експлуатацію будівлі, потрібно підтримувати на відповідному рівні технічний стан споруди. Це забезпечується відновленням і реконструкцією, а також продовженням нормативних експлуатаційних термінів.

Оцінкою технічного стану будівлі називають визначення ступеня пошкодження і категорії техстану несучих конструкцій будівлі на підставі зіставлених критеріїв оцінки, які отримані фактично з проектними або нормативними.

Підставою для обстеження нерухомості є технічне завдання. У ньому визначена мета і завдання проведеного обстеження будівлі, склад інформації, її форма подачі, необхідність оновлення паспорта або його виготовлення, якщо такий відсутній, перелік робіт, нормативні акти, вимоги, участь замовника в заходах з обстеження споруди.

У нашій компанії ви можете замовити подібну послугу. У штаті працюють сертифіковані фахівці, а головним експертом є Ананьєв Євген Олександрович.

Що являє собою контроль за технічним станом будівель і споруд

Щоб здійснити контроль за технічним станом, необхідно провести планові та позапланові огляди.

До планових оглядів відносяться загальні і часткові. Заходи мають періодичність у проведенні оглядів та порядку оформлення актів технічного стану будівель, вжиття заходів для відновлення техстану на нормативному рівні.

Позапланові огляди проводяться після стихійних лих, техногенних аварій, при виявленні деформації конструкцій будівель. Мета таких заходів усунення пошкоджень, які загрожують життю людей і збереження споруди. Проводять позаплановий огляд в терміновому порядку, не пізніше 2 тижнів після аварії або стихійного лиха.

Дані, які отримані при проведенні планового або позапланового огляду, відображаються в технічному паспорті на будівлю. Іноді потрібне залучення до складу комісії з обстеження співробітників наукових і проектних, а також будівельних організацій.

Щоб забезпечити безпечну експлуатацію будівлі, потрібно підтримувати на відповідному рівні технічний стан споруди. Це забезпечується відновленням і реконструкцією, а також продовженням нормативних термінів використання.

Оцінкою технічного стану називають виявлення ступеня деформації і категорії техстану несучих конструкцій будови на підставі зіставлених критеріїв оцінки, які отримані фактично з проектними або нормативними.

Підставою для обстеження нерухомості є технічне завдання. У ньому визначається мета і завдання проведеного обстеження будівлі, склад інформації, її форма подачі, необхідність оновлення паспорта або його виготовлення, якщо такий відсутній, перелік робіт, нормативні акти, вимоги, участь замовника в заходах з обстеження споруди.

У нашій компанії ви можете замовити подібну послугу. У штаті працюють сертифіковані експерти, а головним фахівцем є Ананьєв Євген Олександрович.

Виконання дій з обстеження ділиться на два етапи: попередній і детальний.

Попереднє обстеження покликане оцінити техстан конструкцій будови, а також встановити чи потрібен детальний аналіз. Результатами такого заходу стають цілі, завдання і програма для більш детального вивчення.

В ході детального обстеження наявні дані уточняються, визначаються деформаційні та міцнісні властивості конструкцій, елементів, експлуатаційні параметри споруди:

 • герметичність;
 • температурний режим;
 • вологість;
 • звуко – і теплоізоляція;
 • освітленість.

При попередньому обстеженні виявляють дефекти і пошкодження елементів, їх властивості, відхилення фактичних показників характеристик експлуатації об’єкта від нормативних, крім того, визначаються причини їх появи.

До складу проведення робіт включаються ряд заходів, їх перелік залежить від техстану будівлі і цілей, які визначені технічним завданням:

 • вивчення документації по будівельному об’єкту;
 • огляд і визначення потреби в додаткових посиленнях конструкцій, створення умов для виконання огляду;
 • визначення наявності дефектів і відступів від проекту і експлуатаційних властивостей споруди;
 • виявлення наявності відступів від конструктивних схем будови, фактичних від проектних значень навантажень;
 • фотофіксація пошкоджень;
 • оцінювання зовнішнього стану елементів споруди;
 • висновок про стан споруди та її конструкцій.

Головним інструментом попереднього обстеження потрібно назвати візуальний огляд із застосуванням найпростіших приладів для вимірювання.

Виконуючи аналіз документів, потрібно визначити проектні рішення, розрахунок навантаження. Це допоможе у визначенні ступеня відповідності їх вимоги нормативних актів.

Детальне обстеження проводиться на об’єктах, де при попередньому огляді виявлено пошкодження, які впливають на експлуатаційні характеристики, або після впливу стихії перевищують розрахункові несучі параметри конструкцій. Проводиться таке обстеження на підставі техзавдання, яке затверджує замовник. Складається програма за результатами попереднього обстеження будови.

До складу заходів рекомендовано включати наступні:

 • вивчення документації та результатів попереднього огляду;
 • візуальний огляд будови з уточненням ознак пошкоджень, які виявлені на попередньому етапі;
 • фотозйомка дефектів і уточнення схем;
 • вимірювання параметрів за допомогою інструментів з фіксуванням відхилень від проектних даних;
 • визначення фактичних показників навантаження на конструкції, розрахункових схем і фіксування відхилень від проекту;
 • вимірювання і виявлення відхилень експлуатаційних характеристик будови;
 • визначення деформаційних параметрів матеріалів неруйнівними методами;
 • проведення відбору зразків для випробувань в лабораторії;
 • оцінка техстану за певними характеристиками дефектів;
 • виконання перевірочних розрахунків несучої здатності для елементів споруди і будівлі в цілому;
 • випробувальні роботи конструкцій в сейсмічно активних районах;
 • установка маячків і датчиків для тривалого спостереження за ушкодженнями;
 • складання планів, графіків, розрізів пошкоджених вузлів;
 • аналіз отриманих даних та оформлення експертного висновку;
 • розробка рекомендацій для посилення і відновлення несучих контракцій.

Які є категорії технічного стану для будівельних конструкцій:

 • нормальний;
 • задовільний;
 • непридатне до нормальної експлуатації;
 • аварійний.

До нормального відноситься категорія техстану – 1. На елементах відсутні пошкодження, які перешкоджають нормальній експлуатації об’єкта, фактичні навантаження не перевищують розрахункових норм.

До задовільного відносять категорію – 2. Можуть бути присутніми деякі відхилення від проекту, дефекти, які знижують довговічність конструкції, але не заважають експлуатації будови за призначенням.

Непридатне до нормальної експлуатації – категорія 3. Об’єкт не відповідає вимогам категорій 1 і 2. Але при аналізі пошкоджень є можливість приведення його в належний стан шляхом ремонту і посилення конструкцій.

Аварійне – категорія 4. Будова не відповідає вимогам 1 і 2 категорій. При аналізі дефектів не виявлено можливість ремонту і посилення конструкцій.

Класифікаційні ознаки технічного стану конструкцій з бетону

 

Інструментальне обстеження будівель і споруд

Метою обстеження будівель і споруд відповідно до положень нормативних документів є визначення можливості або неможливості їх надійної та безпечної експлуатації.

Застосування інструментальних методів дослідження об’єктів є невід’ємною частиною роботи в ході обстеження. Перш за все це пов’язано з необхідністю отримання кількісних показників параметрів об’єкта дослідження, окремих конструкцій або елементів. Ці дані найбільш часто в подальшому застосовують для якісного визначення міцності матеріалів елементів, геометричних параметрів їх перетину, ступеня експлуатаційного зносу. Потім при необхідності ці дані приймають як фактичні в прочностном перерахунку конструкцій.

Поширеним в практиці є неможливість провести якісну оцінку тих чи інших параметрів конструкцій без застосування спеціального обладнання. Це стосується насамперед важкодоступних, закритих, занурених, засипаних елементів.

Застосування спеціального обладнання дозволяє отримати такі дані:

 • характеристики міцності матеріалу конструкції;
 • характеристики повномірності матеріалу і відсутності дефектів його структури;
 • найбільш точні геометричні параметри перетинів елементів;
 • хімічний склад матеріалу.

Визначення міцності матеріалів

Для визначення характеристик міцності матеріалів враховуючи можливості доступу, можливості отримати зразки, рівня відповідальності елемента і т. д., застосовують як руйнівні, так і неруйнівні методи.

Неруйнівні методи визначення міцності дозволяють без значного втручання в тіло елемента на основі іноді непрямих параметрів міцності (руйнування) отримувати кількісні значення. Застосування окремих засобів дозволяють отримати тільки якісні та орієнтовні характеристики. Це пов’язано з наявністю багатьох факторів, що зменшують точність отриманих результатів. Однак застосування певних методик, дотримання спеціальних технологій виконання робіт, проведення відповідної кількості досліджень, що дозволяють отримати найбільш якісний результат. Таким чином, в подальшому можна підвищити ймовірність застосування найбільш якісних даних в розрахунках.

На практиці в роботі найбільш часто для неруйнівного контролю кам’яних, армокам’яних, бетонних і залізобетонних конструкцій застосовуються: метод відскоку (молоток «Шмідта») і метод відриву зі сколюванням (відривний прилад Proceq). У першому випадку відповідно до певної градуювальної залежністю проводиться оцінка міцності поверхневих шарів матеріалу (цегли, цементно-піщаного розчину, бетону), що дає певну похибку в результати дослідження. Метод відриву зі сколюванням дозволяє з досить прийнятною точністю оцінити показники міцності бетону або залізобетону.

Руйнуючі методи контролю кам’яних, армокам’яних, бетонних і залізобетонних елементів засновані на застосуванні руйнівного преса, безпосередньо руйнує зразки матеріалу конструкції. Висока точність застосування даного методу значно обмежується певною складністю отримання цих зразків. Існують певні обмеження на їх мінімальні розміри і розташування в конструкції.

Для металевих конструкцій найбільш точна оцінка показників міцності досягається тільки застосуванням руйнівного методу. Підготовлені певним чином зразки матеріалу розриваються в спеціальній машині. В даному випадку висока точність застосування цього методу не пов’язана зі значною складністю отримання зразків, але також існують певні обмеження на їх мінімальні розміри і розташування в конструкції. Відбір зразків елементів конструкції повинно проводитися під наглядом відповідного фахівця. Дослідження міцності металовиробів і ділянок елементів зі зварними швами також проводиться із застосуванням розривних машин.

Дослідження структури і матеріалу елемента

В окремих випадках для металевих конструкцій є важливим дослідження хімічного складу матеріалу. Це пов’язано з визначенням марки зварювальних електродів, які будуть застосовані при виконанні ремонтних робіт. У таких випадках застосовують методи відбору частин матеріалу (наприклад, свердління), які потім досліджуються у відповідній лабораторії.

У практиці обстеження для оцінки однорідності і повномірності матеріалу (головним чином бетонних конструкцій) застосовуються прилади, засновані на аналізі поширення звукових хвиль за обсягом елемента.

Контроль повномірності зварних швів найчастіше проводиться висококваліфікованими фахівцями з певним досвідом робіт. Ці дослідження виконуються із застосуванням як візуального, так і магнітного або ультразвукового методу. Також застосування капілярного методу дозволяє виявити поверхневі дефекти і негерметичність шва.

Для залізобетонних конструкцій актуальним є дослідження арматурних каркасів в тілі елемента. Найбільш поширеним в цьому випадку є застосування магнітного методу. На методі магнітної індукції засноване роботу локаторів арматури. За допомогою цих пристроїв виявляється наявність, розташування арматурних стрижнів в тілі елемента і їх діаметр.

Визначення геометричних параметрів

В ході обстеження будівель і споруд часто виникає проблема виконання певних геометричних вимірювань як загальних розмірів і планово-висотного положення, так і вимірювання перетинів окремих елементів.

Для завдань вимірювань на будівельному майданчику зазвичай застосовуються геодезичні методи. У певних ситуаціях в ході спостереження за розвитком загальних деформацій, нахилів, вигинів і т. д. також найбільш ефективними, а іноді і безальтернативними є геодезичні методи. Застосування певних методик з використанням теодоліта, нівеліра або тахеометра дозволяють найбільш точно зафіксувати динаміку протікання процесів.

Застосування приладів, робота яких заснована на фіксуванні поширення ультразвуку в тілі елемента (зазвичай металоконструкцій), дозволяє досить точно вимірювати товщину. Це найбільш актуально для елементів зі складним доступом, а також при корозійних пошкодженнях. В інших випадках обов’язковим є застосування повірених засобів-лінійок, штангенциркулів, щупів і т. д.

Останнім часом при обстеженні широко застосовуються прилади, що використовують лазерне випромінювання. Лазерними далекомірами досить точно і швидко проводяться вимірювання нескладного характеру, їх застосування призводить до значної економії часу на об’єкті дослідження.

Паспортизація будов та споруд

Ч. 2 ст.39 (2) Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» зобов’язує результати обстеження відображати в паспорті об’єкта будівництва, який складається в паперовій та електронній формі на об’єкт в цілому і передається протягом 10 днів з дати його складання замовнику.

Не допускається складання паспорта об’єкта на підставі проведення обстеження частин і окремих елементів.

В обов’язковому порядку необхідно проводити обстеження об’єктів з класом наслідків середніми і значними наслідками, а також багатоквартирних будинків, незалежно від класу.

Контролює дотримання порядку проведення обстеження органи держархбудконтролю. Невиконання обов’язкової паспортизації об’єкта тягне за собою відповідальність відповідно до законодавства.

Обов’язковою вимогою є наявність технічного паспорта на всі експлуатовані будівлі. Якщо немає такого, то паспортизацію проводить комісія при проведенні обстеження техстану будови.

Нормативні акти та документи, які встановлюють основні вимоги до забезпечення надійності, безпеки будівельних об’єктів:

ДБН В.1.2-14-2018 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд;

ДБН В.1.2-6-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість

ДБН В.1.2-7-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека

ДБН В.1.2-8-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров’я людини та захист навколишнього природнього середовища.

ДБН В.1.2-9-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації

ДБН В.1.2-10-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму

ДБН В.1.2-11-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії

ДБН В.1.2-ХХ:201Х (проект) Експлуатаційна придатність будівель та споруд. Основні положення.

ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки технічного стану.