Ананьєв Євген Олександрович – інженер-консультант (будівництво)

Наказом Мінекономрозвитку від 26.10.2017 № 1542 в Державний класифікатор професій ДК 003: 2010 включено нову професію «інженер-консультант (будівництво)», код 2142.2.

Ананьєв Євген Олександрович - інженер-консультант (будівництво) - Фото 1

Наказом Мінрегіону від 08.08.2017 № 192 (Із змінами, внесеними наказом від 29.12.2017 № 350) в Збірнику кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск 64 «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи» визначено кваліфікаційні характеристики цієї професії.

Кваліфікаційні характеристики, визначені цим збірником, застосовуються на підприємствах, установах і організаціях, що здійснюють будівництво (нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, технічне переоснащення та капітальний ремонт) об’єктів незалежно від їх форми власності, класу наслідків, цільового або функціонального призначення.

У світовій практиці інженер-консультант – це юридична особа, яка надає консалтингові послуги і супроводжує проект. В Україні проаналізувавши ситуацію і досвід ЄС, в основному залучають інженерів-консультантів, які має сертифікат FIDIC (міжнародна система перевірки якості доріг – УНІАН) для проведення незалежного контролю якості робіт з будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг країни.

Євген Олександрович Ананьєв – інженер – консультант (будівництво) спеціалізація – Договірні відносини в сфері будівництва; будівлі і споруди житлово-цивільного та виробничого призначення, категорія-базовий **

Ім’я Ананьєва Е.О. занесено до реєстру атестованих осіб, які отримали сертифікати за напрямом професійної атестації в органах по сертифікації персоналу, акредитованих згідно Закону України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності”.

Ананьєв Євген Олександрович - інженер-консультант (будівництво) - Фото 2

Свідоцтво №199 від 03.02.2020 року видане Навчальним Центром Будівельної Галузі

ТОВ «Національний атестаційний-Навчальний Центр” (НЦБГ ТОВ «НАНЦ») підтверджує, що Ананьєв Євген Олександрович згідно з вимогами СОУ-С-001 до: 2016 пройшов спеціальну підготовку до атестації за професією інженер-консультант (будівництво).

Євген Олександрович Ананьєв виступає в ролі експерта, який консультує замовника з реалізації проекту, займається підбором постачальників і підрядників. Об’єктивно і незалежно керує будівництвом на майданчику і повністю супроводжує проект на всіх стадіях. Бере участь в підготовці договору підряду і контролює дотримання його положень усіма учасниками будівництва. Консультує з розробки організаційно-фінансових схем реалізації проекту будівництва із зазначенням всіх можливих організаційно-технологічних ризиків. Контролює організаційно-технологічну надійність будівництва. Консультує з розробки організаційно-фінансових схем реалізації проекту будівництва із зазначенням всіх можливих організаційно-технологічних ризиків. Контролює організаційно-технологічну надійність будівництва. Бере участь і вносить пропозиції щодо стадійності проектування, черг будівництва та етапів реалізації проекту. Консультує з питань формування бюджету проекту в цілому, планів освоєння капітальних вкладень, обсягів фінансування окремих етапів будівництва та оптимізації інвестицій. Контролює витрачання коштів на всіх етапах будівництва. Аналізує результати перевірок та обґрунтованість висновків державних контролюючих і наглядових органів. Бере участь в аналізі претензій, що виникли між учасниками реалізації проекту, розробці відповідних пропозицій щодо їх усунення.

В рамках консультації з будівництва Ананьєв Е.О. допоможе:

  • Уникнути помилок до початку будівництва
  • Скоротити вартість і терміни будівництва
  • Застосувати оптимальні рішення
  • Проконтролювати якість виконання

Ананьєв Е.О. досконально знає закони, постанови, розпорядження і накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань організації будівництва. Технологію й організацію будівельного виробництва. Володіє досвідом і знаннями порядком проведення публічних закупівель (тендерів), а також укладення та виконання договорів. Важливо відзначити його етику ділового спілкування та ведення переговорів і позасудові способи вирішення спорів. І звичайно ж володіння і використання сучасної обчислювальної техніки і відповідне програмне забезпечення.

З досвіду надання консультацій по будівництву Євген Ананьєв підкреслює:

  • жоден Замовник будівництва не бачить картини в цілому.
  • в будь-якому Проекті є помилки.
  • жоден Замовник на самому початку не розуміє ціни помилок.
  • жоден Підрядник не будує так, як належить.
  • на кожній приватній забудові 7 з 10 операцій проводяться з порушеннями будівельних норм.

Консультації з будівництва найбільш ефективні до початку будівництва!

Ананьєв Євген Олександрович – інженер-консультант зробить ваше будівництво не тільки безпечніше, але і збереже ваші кошти. Консультації по будівництву – розумне рішення.