Ананьєв Євген Олександрович – енергоаудитор

Ананьєв Євген Олександрович
Ананьєв Євген Олександрович
+380990113217

Професія енергоаудитора стає все більш затребуваною на ринку праці України. Нові правила енергоефективності будівель, закріплені законодавчо, постійно зростаючі ціни на енергоносії і пов’язані з ними комунальні послуги – все це змушує по-новому підходити до питання енергозбереження.

Евгений Ананьев энергоаудитор

Сертифікація енергетичної ефективності – це вид енергетичного аудиту (енергоаудит), під час якого здійснюється аналіз інформації про фактичні або проектних характеристик огороджувальних конструкцій та інженерних систем, оцінюється відповідність розрахункового рівня енергетичної ефективності встановленим мінімальним вимогам до енергетичної ефективності будівель та даються рекомендації щодо підвищення рівня енергетичної ефективності будівель, що враховують місцеві кліматичні умови.

Євген Олександрович Ананьєв кваліфікований енергоаудитора, що має атестат від 03.03.2020 року № АА000167, виданий Міністерством освіти і науки Київським національним університетом будівництва і архітектури.

Сертификат энергоаудит

Всі дані про який атестований фахівця Ананьєві Е.О. занесені в відкриту базу даних, яка розміщена на сайті Держенергоефективності.

Закон України «Про енергетичну ефективність будівель» ввів обов’язкову сертифікацію енергетичної ефективності з 01 липня 2019 року.

Сертифікація енергетичної ефективності є обов’язковим для:

  1. об’єктів будівництва (нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту), що за класом наслідків відносяться до об’єктів з середніми (СС2) і значними (СС3) наслідками, які визначаються відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”;
  2. будівель державної власності з опалювальною площею понад 250 квадратних метрів, які часто відвідують громадяни і у всіх приміщеннях яких розташовані органи державної влади;
  3. будівель з опалювальною площею понад 250 квадратних метрів, у всіх приміщеннях яких розташовані органи місцевого самоврядування;
  4. будівель, в яких здійснюється термомодернізація, на яку надається державна підтримка і яка тягне досягнення класу енергетичної ефективності будівлі не нижче мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівлі.

Проведення енергоудіта Ананьєв Євген Олександрович розподіляє на етапи:

  • визначення споживання і вартості енергоресурсів;
  • визначення потоків енергії;
  • критичний аналіз потоків енергії;
  • розробка проектів енергозбереження;
  • оцінка проектів енергозбереження;
  • технічний звіт.

Енергоаудит неможливий без інструментальної складової. В наявності у Ананьєва Е.О. є все основне інструментальне, методологічне та приладове оснащення в повній мірі, яке застосовується при проведенні енергоаудитів, згідно з додатком 1 «Положення про порядок організації енергетичних обстежень». Це газоаналізатор, тепловізор, манометр, трубка Піто і т.д.

Здійснюється енергоаудит Ананьєвим Євгеном строго по нормативно-правовим-документам існуючих на сьогоднішній день в Україні в даній сфері діяльності. Основоположні – це Закони України – «Про енергозбереження», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги». А також розпорядження Президента України від 20.10.2005 р №1199 / 2005 «Про заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки України» і державні стандарти, а саме: ДСТУ 2155-93 «Енергозбереження. Методи визначення економічної ефективності заходів по енергозбереженню », ДСТУ 23349-94« Енергозбереження. Основні положення », ДСТУ 2804-94« Енергобаланс промислового підприємства. Загальні положення. Терміни та визначення », ДСТУ 4065-2001« Енергетичний аудит. Загальні технічні вимоги », ДСТУ 4472: 2005« Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Загальні вимоги”; ДСТУ 4715: 2007 «Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту промислових підприємств. Склад і зміст робіт на стадіях розробки та впровадження », ДСТУ 4714: 2007« Енергозбереження. Паливно-енергетичний баланс промислових підприємств. Методика побудови та аналізу ».

Євген Олександрович Ананьєв є профільним атестованим фахівцем в енергоаудит. Він проводить енергоаудит будь-яких об’єктів нерухомості і виготовляє енергетичні сертифікати (енергопаспорта) з метою зниження енерговитрат і економії ваших коштів.